بایگانی دسته‌ی: ارتباط موثر

بهترین مهارت ها در مشاغل و ارتباطات حرفه ای چیست؟

کارکنان یک سازمان در یک نظرسنجی ساده بر این اعتقاد اند که مهارت لازم در ارتباطات حرفه ای را دارند. اما با بیان این جمله نمی توان مهارت و قابلیت های افراد را به راحتی محک زد و مورد تایید قرار داد. تنها با بیان کلمه ای بدون هدف در ارتباطات حرفه ای ممکن است […]