بایگانی برچسب: اصول رهبری کسب و کار

بررسی و توسعه ی اصول رهبری کسب و کار جهانی

در حال حاضر سیر تکاملی کسب و کارها روندی جهانی به خود گرفته و محدودیتی به نام مرز در مبادلات و توسعه ی روابط سازمانی وجود ندارد. رهبری از جمله مواردی است که باید برای انواع کسب و کارها بصورت جهانی انجام شود. در مبحث رهبری کسب و کار جهانی به بررسی مواردی از قبیل […]