بایگانی برچسب: بهترین روش رهبری

ویژگی های مهم برای رهبری کسب و کار

رهبر کسب و کار وظایف و نقش کلیدی را در یک سازمان ایفا می کند که ویژگی های اخلاقی و رفتاری متفاوت از سایرین دارد. در ابتدا به تعریف نقش رهبری کسب و کار و پس از آن به بررسی ویژگی های رهبری خواهیم پرداخت. رهبری کسب و کارها بر عهده چه فردی باید باشد؟ […]