بایگانی برچسب: بهترین روش های یادگیری و بهوبد فردی

روش های کلیدی یادگیری و بهبود فردی

برنامه های توسعه فردی از جمله فرایندهای سازمان یافته هستند که عملکرد افراد را بررسی می کنند. این برنامه ها در زمینه ی کار، زندگی و تحصیل شخص به ایجاد تغییرات جدید می پردازد. با یادگیری روش های بهبود فردی می توان به شناخت خود و مدیریت و کنترل بر رفتار پرداخت. با یادگیری و […]