بایگانی برچسب: تلاش مستمر کلید اصلی بهبود عملکرد فردی

۵ گام برنامه بهبود فردی

برنامه بهبود فردی، ابزاری است که به توسعه فردی و حرفه‌ای کمک می‌کند. این برنامه اگر در بستر سازمان نوشته شود، یک تعهد دوجانبه میان کارمند و مدیر او، بر سرِ فعالیت‌هایی است که می‌خواهند در جهت رشد سازمان انجام دهند. کاربرد برنامه بهبود فردی از برنامه بهبود فردی برای توسعه فردی استفاده می‌شود. سازمان‌ها […]