بایگانی برچسب: جایگاه مذاکره در عصر جدید

اهمیت‌های مذاکره

برخی تصور می‌کنند هرگاه صحبت از مذاکره می‌شود، یعنی جلساتی که سران کشورها برای توافق با یکدیگر می‌گذارند، مانند توافق هسته‌ای ایران و یا جلساتی که مدیران چندین شرکت با یکدیگر بر سر توافق و عقد قراردادهای تجاری بزرگ می‌گذارند. درست است، همه این موارد مذاکره است اما مذاکره حوزه وسیع‌تری است. مذاکره ابزاری است […]