بایگانی برچسب: رشته مدیریت کسب وکار

مدیریت کسب‌وکار

در حالت کلی مدیریت یعنی اداره کردن، یعنی اداره کردن یک سازمان یا یک شرکت جهت رسیدن به هدفی مشخص. مفهوم مدیریت کسب‌وکار در واقع به معنای  به‌کارگیری همین مورد در یک شرکت مخصوص می‌باشد. هرچه سازمان بزرگ‌تر باشد مسئولیت مدیر کسب‌وکار نیز بیشتر خواهد بود. مدیر کسب‌وکار باید دارای ویژگی‌هایی چون برنامه‌ریزی، سازمان دهی، […]