بایگانی برچسب: روش های رهبران موفق

رهبری مؤثر در کسب و کار چگونه امکان پذیر است؟

در رهبری کسب و کارها نمی توان روی روش های قدیمی و همیشگی حساب کرد و پس از مدتی برای ایجاد تحول قطعا باید تدابیر جدید اندیشید. هوشمندانه عمل کردن در رهبری کسب و کار، رسیدن به اهداف سازمان را میسر می نماید. رهبران کسب و کارها با خود اندیشی و خودباوری به تغییر استراتژی […]

رهبر خوب کیست و مهم ترین مهارت های رهبری کسب و کار چیست؟

رهبر خوب، فردی است برای دستیابی به اهداف سازمانی با تمام قوا فعالیت می کند. رهبران با ایجاد انگیزه، تقویت روحیه ی کار تیمی و تزریق انرژی به افراد چرخ دنده های یک کسب و کار را حرکت در می آورد. یک رهبر خوب علاوه بر فعالیت در کنار اعضای تیم به آموزش مهارت ها […]