بایگانی برچسب: مزیت رهبری مشارکتی

افزایش مهارت های رهبری مشارکتی کسب و کار

در سبک رهبری مشارکتی کسب و کار همه ی اعضای تیم اجازه ی اظهار نظر و مشارکت دارند، کارکنان با رضایت بیشتر مشغول به فعالیت خواهند بود و نتایج با همفکری و انسجام بیشتری گرفته می شود. برای کسب و کارهایی که اعضا انگیزه ی لازم را برای انجام فعالیت ها ندارند رهبری مشارکتی بهترین […]