خدمات مشاوره کوچینگ

کوچینگ چیست و انواع آن کدام است؟

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

خدمات کوچینگ تیم تداوم در زمینه‌ای زیر است

جدید ترین مقالات در حوزه کوچینگ

آخرین مقالات در حوزه کوچینگ

دیدن همه مقالات

کتاب چاپی

کتاب قاطع

۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب چاپی

کتاب قاطع

۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
حراج!
جدید
۲۹,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان

محصولات مرتبط با کوچینگهمه محصولات

کتاب چاپی

کتاب قاطع

۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب چاپی

کتاب قاطع

۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان

جدیدترین ویدئوهای مرتبط با کوچینگ

۰/۵ ( ۰ نظر )