بررسی و توسعه ی اصول رهبری کسب و کار جهانی

رهبری کسب و کار جهانی


در حال حاضر سیر تکاملی کسب و کارها روندی جهانی به خود گرفته و محدودیتی به نام مرز در مبادلات و توسعه ی روابط سازمانی وجود ندارد. رهبری از جمله مواردی است که باید برای انواع کسب و کارها بصورت جهانی انجام شود. در مبحث رهبری کسب و کار جهانی به بررسی مواردی از قبیل شخصیت، مهارت، دانش و رفتار رهبری در کسب و کار خواهیم پرداخت.

اثر پیشرفت تکنولوژی بر سطوح مختلف رهبری کسب و کارها

پیشرفت تکنولوژی و نفوذ آن در سطوح مختلف کسب و کار و فعالیت های اقتصادی باعث شده است، فعالیت های سازمان ها به خارج از مرزها کشیده شود. این اتفاق خبر بسیار خوشایندی برای پیشرفت اقتصادی است و باعث رشد سرمایه های یک سازمان خواهد شد. برای دست یافتن به اهداف سازمانی در این روش از نوع کسب و کار باید رهبران را با متدهای جدید رهبری کسب و کار آشنا ساخت. مهم ترین موضوعاتی که در آموزش رهبری کسب و کارهای جهانی باید به آن پرداخت: مهارت های شناختی و ویژگی های روان شناختی است تا در این راه راهگشای فعالیت های رهبران کسب و کارهای مختلف در عرصه ی بیسن المللی باشد.

تفاوت رهبری کسب و کار داخلی و رهبری کسب و کار جهانی

افرادی که مسئولیت رهبری کسب و کار و یا سازمان در کشور خود دارند، باید با انواع فرهنگ های داخلی، روش های رهبری و اصول پیشبرد سازمان در شرایط مختلف آشنایی کافی داشته باشد. اما رهبری کسب و کارهای جهانی مسئولیتی به مراتب سخت تر خواهد داشت و باید با سیستم های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی آشنایی کامل داشته باشد. مشکلات و موانعی که رهبری کسب و کار جهانی با آن مواجه است از تنوع و پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار است. به همین دلیل مهارت ها و دانشی که رهبران در این زمینه به دست می آورند، آن ها را در رده ی مدیران و معاونین بالا رده که در سطح جهانی فعالیت دارند، قرار می دهد.

تعیین صلاحیت افراد برای رهبری کسب و کار جهانی

همانطور که گفته شد رهبران باید از مهارت و دانش کافی جهت رهبری کسب و کار جهانی برخوردار باشند. تعیین صلاحیت رهبر بر اساس ملاک های مختلف از قبیل: دانش، استعداد، توانمندی، نوع بینش و رفتار انجام می گردد. هر یک از این ویژگی ها مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود آیا فرد پتاسیل لازم برای رهبری کسب و کار جهانی را دارد یا خیر؟

برای ارزیابی رهبری کسب و کار جهانی در میان کارکنان یک مجموعه می توان از مدل هرم لوسیا و لپسینگر استفاده نمود. در قسمت پایین و کف هرم ویژگی های فردی، قرار می گیرد که با توجه به آن مشخص می شود فرد تا چه اندازه استعداد رهبری را دارد. در قسمت دوم که وسط هرم را شامل می شود، سطح مهارت و دانش رهبر را مشخص میشود و در رأس هرم رفتارها هستند که قابلیت اندازه گیری را دارند.

مطالب بیشتر  طرح کسب‌وکار

نقش شخصیت در رهبری کسب و کار جهانی

رهبران کسب و کارها افرادی باشخصیت و خوش برخوردی هستند و آنالیز شخصیت باید چنین توانمندی هایی را نشان دهد. می توان برای شخصیت رهبری کسب و کار جهانی ویژگی هایی را در نظر گرفت:

 • منعطف و تطبیق پذیر با شرایط مختلف
 • دارای اخلاق و وجدان کاری
 • رعایت ادب و احترام
 • خوش برخورد و خود جوش
 • پیگیر و متهعد
 • دید وسیع و نگرش عالی
 • دارای تجارب بسیار
 • بینش مثبت و شخصیت آرام
 • دارای انرژی و روحیه ی شکست ناپذیر
 • سرعت و دقت در انجام کارها

ویژگی های شخصیتی ذاتی هستند و هیچگاه اکتسابی نخواهند بود. آنچه در شخصیت افراد وجود دارد ریشه در فرهنگ و نوع زندگی داشته که کمتر می توان با تمرین و آموزش آن را عوض کرد. وجود افراد با فرهنگ های متفاوت شرایط بررسی و انتخاب را بسیار سخت خواهد کرد و نمی توان ملاک انتخاب را بر اساس آن دقیق به دست آورد.

تأثیر مهارت و دانش در رهبری کسب و کار جهانی

برخلاف ویژگی های شخصیتی، مهارت و دانش اکتسابی است که می توان آن ها را در طی زمان به دست آورد. به طور کلی دانش و مهارت را می توان در دو مبحث تفکر جهانی و هوش فرهنگی مطرح نمود:

تفکر جهانی : از نظر برخی پژوهشگران تفکر جهانی ساختاری چند بعدی دارد که در نظر پژوهشگران دیگر این چنین نیست. اما قالب فکری اکثر پژوهشگران بر این است که دانش و مهارت را می توان از اجزای تفکر جهانی نامید.

هوش فرهنگی: با کسب هوش فرهنگی به راحتی می توان در مواجه با فرهنگ های مختلف با آن ها ارتباط برقرار نمود. افراد با توانایی شناخت فرهنگ ها و سازگاری با افراد مختلف توجه خاصی را نسبت به خود جلب نموده اند.

 

نقش مهم شایستگی رفتاری در رهبری کسب و کار جهانی

دو ویژگی شخصیت و مهارت و دانش بخشی از صفات مورد نظر رهبری کسب و کار جهانی را شامل می شود و قسمت اعظم رهبری جهانی شامل شایستگی رفتاری افراد می شود. دانش و مهارت و شخصیت در کنار شایستگی رفتاری معنا پیدا می کنند که توسط مرکز ارزیابی هریک از سطوح به طور مجزا مورد ارزیابی قرار می گیرد.

با رهبری کسب و کار جهانی، شایستگی های رفتاری را افزایش دهید

هر یک از ویژگی های موجود در رهبری کسب و کار جهانی قابل توسعه و رشد هستند. می توان شایستگی های رفتاری را با چهار روش زیر توسعه بخشید:

 1. خود آگاهی
 2. توسعه ی آموزش های تعلیمی
 3. فرصت کسب تجربه
 4. تمرکز بر روی کار
مطالب بیشتر  اصول حرفه ای در سازماندهی کسب و کار

 

خودآگاهی

خودآگاهی در رهبری کسب و کار جهانی باعث می شود با تعصبات فرهنگی خود بیشتر آشنا شوید و بر آن ها نظارت و پیگیری داشته باشید. همچنین با استفاده از این مهارت می توان به شناخت ارزش ها، انواع بینش، برخوردها و شناسایی افراد پرداخت.

توسعه ی آموزش های تعلیمی

توسعه ی آموزش های تعلیمی بر پایه ی فعالیت های اطلاعات محور با تمرکز بر شایستگی دانشی افراد است که فرد را به تمرین و یادگیری مهارت های خاص فرهنگی سوق می دهد.

فرصت کسب تجربه

کسب تجربه در فعالیت های بین المللی مانند استفاده از فرصت های کاری در خارج از کشور، عضو فعال تیم به عنوان داوطلب در سایر فرهنگ ها و سفرهای کاری و تخصصی بین المللی می توانند بهترین فرصت ها را در کسب مهارت و تجربه را فراهم آورند. نتیجه ی این امر می تواند با کسب تجربه در کشورهای در حال توسعه به بهبود و سودآوری کسب و کارهای کوچک داخلی منجر شود.

تمرکز بر روی کار

فعالیت هایی مانند فرصت کسب تجربه و مداخله توسعه ای، باید همواره با تمرکز انجام شوند که باعث توسعه ی شایستگی های رفتاری خواهد شد. تمرکز در این مرحله شامل: فعالیت های بین المللی در طی مدت زمان طولانی، یادگیری زبان های خارجی جهت شناخت بهتر فرهنگ ها است. با این فعالیت ها می توان به خوبی هوش تجاری، قدرت رهبری و کنترل و پیچیدگی های شناختی در رهبری کسب و کار جهانی را بهبود بخشید و یا توسعه داد.

نکات آموزنده در زمینه ی رهبری کسب و کار جهانی

شکاف عمیق فرهنگی در نقاط مختلف جغرافیایی سبب ایجاد رهبری کسب و کار جهانی شده است. با استفاده از توانایی های رهبران موفق و افزایش استعدادهای این افراد در زمینه ی کسب و کار جهانی می توان به این شکاف ها غلبه کرد. همواره رهبران و کارکنان حرفه ای در سازمان ها با یادگیری مستمر و افزایش دانش و مهارت خواهان آن هستند که شایستگی های خود را برای در دست گرفتن رهبری کسب و کار جهانی ثابت کنند. همه ی مهارت ها و علوم بدون تجربه و قرار گرفتن در شرایط بی فایده خواهند بود. رویارویی با افراد مختلف با نگرش های متفاوت و یا ضد نقیض برای تفکرات یک رهبر قدرتمند چالش بر انگیز خواهد بود. اکنون فرصت آن را دارد تا توانایی های خود را محک بزند و قابلیت های شخصیتی، مهارتی و شایستگی خود را ثابت نماید. در این صورت است که یک سازمان می توان بهتر رهبری کسب و کار جهانی خود را به افراد لایق و شایسته واگذار نماید.

2 دیدگاه ها

 • سلام میشه بگید چطور میشه یک کسب و کارو توسعه داد و جهانیش کرد؟ یا چه راهکاریهایی وجود داره در این رابطه؟

  • با سلام پاسخ دادن به این سوال مستلزم اطلاع از نوع فعالیت و جزئیات توانمندی های بنگاه شما برای حضور در بازارهای جهانی است. به زودی مقاله ای در این خصوص در وبسایت منتشر خواهد شد. با سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صفحه اصلیسوالاتتماسارتباط با ما