گروه تداوم

۷ راهکار برای رهبران کسب وکار  در زمان بحران اقتصادی

در شرایطی که رهبران کسب و کار و سازمانها و شرکتها به دلیل بحرانهای کسب و کار و یا اقتصادی، با رکود در کسب و کار و یا از دست رفتن منابع و ضرر مالی خود مواجه می­شوند، رهبران حقیقی کسب و کار باید بتوانند با استفاده از خصیصه رهبری کسب و کار از بحران عبور کنند. این مقاله به ۷ توصیه می پردازد که هر رهبری کسب و کار باید در زمان بحران به آن توجه نماید: ... ادامه مطلب
صفحه اصلیسوالاتتماسارتباط با ما